TnTtracks » Blog Archive » Wat doen TnT nu eigenlijk allemaal?

We zullen weer eens een update geven over waar TnT op het moment mee bezig zijn en de dingen die we inmiddels hebben afgerond. Allereerst kan ik (Tim) zeggen dat ik mijn BSc Environmental Sciences heb gehaald en in april mijn diploma kan gaan ophalen. Ik ben enorm blij dat ik de universitaire opleiding in de normale 3 jaar heb kunnen halen. Vooral omdat ik in het eerste half jaar van mijn studie een beetje achterstand had opgelopen met redenen zoals: taalachterstand en dan vooral definities in het vak; daarnaast moet je je toch wel aanpassen aan een nieuw land, cultuur en gewoontes; en als laatste, moet je ook behoorlijk wat dingetjes regelen, als je met vrijwel niets in een nieuw land komt wat natuurlijk allemaal tijd kost. Gelukkig zijn we hier snel overheen gekomen en hebben we met zijn tweetjes nu in inmiddels drie jaar een enorm mooi leven opgebouwd en is dit bekroond met het Honours diploma van Tanja, dat ze vorig jaar heeft behaald en met mijn BSc diploma dit jaar.

Wat nu verder?? Tanja is inmiddels weer in volle vaart begonnen aan het tweede jaar van haar MSc, na een korte break met de ouders op pad te zijn geweest. Timpie is begonnen aan zijn Honours welke eind van het jaar afgerond zou moeten worden. Tanja is inmiddels vertrokken naar Aliwal North om daar in het veld een zomer sample van haar Red Bishops te meten. Fotos zullen dus later volgen. Timpie heeft in November, vlak voor de laatste examens een project gekozen voor Honours en kiest voor de nattere kant van het vak!

Het project houd in dat ik de baby visjes (vis larve) van de Sundays River beach ga onderzoeken in relatie met een “Surf Zone Diatom” die daar in grote hoeveelheden voorkomt. Een surf zone diatom is een eencellige alg die alleen in de golfslag zone van lange stranden voorkomt. Deze diatom heeft als eigenschap, dat hij zich vastmaakt met een plakkerige substantie aan een luchtbubbel, die gecreëerd wordt door de golfslag, totdat hij voldoende gefotosyntiseerd heeft en zich vervolgens los laat en aan een zandkorrel zal vastmaken in afwachting van de volgende dag, waarna de cyclus zich herhaalt. Deze diatoms komen voor in grote accumulaties en trekken door deze dichtheid van voedsel een grote hoeveelheid van ander leven aan. De grote vraag in het project is nu of de voedselketen in deze accumulaties wordt verkleind doordat de baby visjes direct de diatoms opeten of dat ze er toch voor kiezen om de dierplankton te eten die op zijn beurt dan weer de diatoms eet. Hiervoor neem ik een net, trek deze door een accumulatie van deze diatomen én door een stuk waar deze diatomen (bijna) niet voorkomen. In het lab analyseer ik dan de hoeveelheid babyvisjes en de verschillende soorten. Dit doe ik op drie verschillende plekken verspreid over de Sundays’ River strand vanaf November 2010 tot en met Juli 2011. Inmiddels heb ik mijn eerste samples geanalyseerd. Veel kan er nog niet gezegd worden, behalve dat de visjes mooi en klein zijn en dat ik tot zover 3 verschillende soorten heb geidentificeerd: een Goby species, een Sarpa salpa (Strepie), Pomadasys olivaceus (Piggy), en een Solea species (Schol).
In februari zal het officiele schooljaar pas beginnen en het is dus wel lekker om alvast een beetje voor te lopen met het werk, voordat de drukte van Honours daadwerkelijk begint.

Naast deze activiteiten hebben we ook niet stil gezeten om medestudenten en vrienden te helpen. We hebben veel geholpen met veldwerk van Paula, een PhD student die onderzoek doet in de hele baai van Port Elizabeth. Dit houdt in dat er veel uren gespendeerd worden op de boot, in de riviermond en ook in de golfslagzone. Ik laat de fotos en de video verder voor zichzelf spreken.

[flv:http://tnttracks.com/wp-content/uploads/Sampling.flv 600 439]

 

 

 

?

Comments are closed.